Zestawienie statystyczne wpływu i realizacji spraw

Zestawienie statystyczne obrazuje stan przyjmowania i realizacji spraw w II półroczu 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie: 

OGÓŁEM WPŁYW WSZYSTKICH SPRAW
Wpływ spraw – 19.976
Załatwiono spraw – 24.885
Pozostało spraw niezałatwionych – 4.788
 
I WYDZIAŁ CYWILNY
Wpływ spraw – 4.054
Załatwiono spraw – 4.038
Pozostało spraw niezałatwionych - 849
 
II WYDZIAŁ KARNY 
Wpływ spraw – 8.984
Załatwiono spraw – 13.744
Pozostało spraw niezałatwionych – 3.063
 
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Wpływ spraw - 1.006
Załatwiono spraw - 992
Pozostało spraw niezałatwionych - 141 
 
V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Wpływ spraw – 5.932
Załatwiono spraw – 6.111
Pozostało spraw niezałatwionych – 735

Zestawienie statystyczne obrazuje stan przyjmowania i realizacji spraw w I półroczu 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie: 

OGÓŁEM WPŁYW WSZYSTKICH SPRAW
Wpływ spraw – 10.580
Załatwiono spraw – 11.968
Pozostało spraw niezałatwionych – 8.278
 
I WYDZIAŁ CYWILNY
Wpływ spraw – 2.179
Załatwiono spraw – 2.197
Pozostało spraw niezałatwionych - 815
 
II WYDZIAŁ KARNY 
Wpływ spraw – 4.665
Załatwiono spraw – 6.003
Pozostało spraw niezałatwionych – 6.485
 
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Wpływ spraw - 460
Załatwiono spraw - 469
Pozostało spraw niezałatwionych - 105
 
V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Wpływ spraw – 3.258
Załatwiono spraw – 3.299
Pozostało spraw niezałatwionych – 873
  
Pliki do pobrania: