Zespoły kuratorskie

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonujące Orzeczenia w Sprawach Karnych
oraz Rodzinnych I Nieletnich

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 7
22-500 Hrubieszów

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 7
22-500 Hrubieszów
e-mail: kuratorzy1@hrubieszow.sr.gov.pl


Kierownik Zespołu Kuratorskiego
kurator specjalista Ewa Kicia

pok. 245 (I piętro), tel/fax (84) 697-16-34
dyżuruje w poniedziałki i w środy od godz. 7:30 do godz. 15:30

Kuratorzy zawodowi:

Jacek Engel - dyżuruje we wtorki i w piątki od godz. 7:30 do godz. 15:30.
pokój 245 (I piętro), tel/fax (84) 697-16-34

Wojciech Stankiewicz - dyżuruje w środy i w piątki od godz. 7:30 do godz. 15:30.
pokój 244 (I piętro), tel/fax (84) 697-16-34

Agnieszka Kubik – dyżuruje we wtorki i czwartki od godz. 7:30 do godz. 15:30.
pokój 230 (I piętro), tel. (84) 697-16-34

Maria Jolanta Buczek - Sarafin - dyżuruje w poniedziałki i w środy od godz. 7:30 do godz. 15:30.
pokój 230 (I piętro), tel. (84) 697-16-34

Joanna Stankiewicz - dyżuruje we wtorki i w czwartki od godz. 7:30 do godz. 15:30
pokój 244 (I piętro), tel. (84) 697-16-34

Jolanta Stronkowska - dyżuruje w poniedziałki i w środy od godz. 7:30 do godz. 15:30.
pokój 246 (I piętro), tel. (84) 697-16-34

Edyta Żuraw - dyżuruje w wtorki i piątki od godz. 7:30 do godz. 15:30
pokój 246 (I piętro), tel. (84) 697-16-34

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 7
22-500 Hrubieszów
e-mail: kuratorzy2@hrubieszow.sr.gov.pl

 

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
kurator specjalista Alicja Kafka

pok.301 (II piętro), tel. (0-84) 696-20-22
dyżuruje we wtorki i czwartki od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Kuratorzy zawodowi:

Agnieszka Żmuda - dyżuruje w poniedziałki i środy od godz. 7:30 do godz. 15:30 pokój 303 (II piętro), tel. (0-84) 696-20-22

Agnieszka Blicharz – dyżuruje we wtorki i czwartki od godz. 7:30 do godz. 15:30
pokój 303 (II piętro), tel. (0-84) 696-20-22

Katarzyna Szafran – dyżuruje w środy i piątki od godz. 7:30 do godz. 15:30
pokój 310 (II piętro), tel. (0-84) 696-20-22

Rejestr zmian dla: Zespoły kuratorskie