V Wydział Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów

Przewodniczący Wydziału:

Kinga Lipska
pokój 161 (parter), tel. (84) 697-29-88
e-mail: k.lipska@hrubieszow.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu:

Eliza Mielnik
pokój 166 (parter), tel./fax (84) 696-32-81
e-mail: ksiegi@hrubieszow.sr.gov.pl

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00 w pokoju 161.

Właściwość rzeczowa:

  • z zakresu prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych obejmujących postępowanie wieczystoksięgowe