Sposób przyjmowania i załatwiania pism

Sposób przyjmowania pism - określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji oraz instrukcja kancelaryjna sądu rejonowego.

Na każdym piśmie bezpośrednio wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, wraz z kopertą, w której pismo zostało nadesłane. Pisma, wnioski, pozwy składane osobiście przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu. Na żądanie osoby składającej - pracownik Biura poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii.

Pisma rozdzielane są poszczególnym komórkom organizacyjnym sekretariatów. Kierownik sekretariatu przedstawia je przewodniczącemu Wydziału, lub innemu sędziemu, który wydaje stosowne zarządzenie co do sposobu załatwienia pisma.

Składane do Sądu skargi i wnioski ewidencjonowane są w repetytorium skarg i wniosków prowadzonym przez Oddział Administracyjny Sądu.

Rejestr zmian dla: Sposób przyjmowania i załatwiania pism

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-23
Publikacja w dniu:
2016-06-23
Opis zmiany:
b/d