Podział czynności

Podział czynności w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie od dnia 24 stycznia 2017 roku

I Wydział Cywilny

1. Andrzej Bogumił Lachowski - Przewodniczący Wydziału; orzeka na rozprawach w wymiarze nie mniej niż 4 sesje w miesiącu, ze wskaźnikiem co najmniej 25% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw, Prezes Sądu;

2. Marta Irena Łacińska - orzeka na rozprawach w wymiarze - nie mniej niż 8 sesji w miesiącu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;

3. Anna Sowa - orzeka na rozprawach w wymiarze - nie mniej niż 8 sesji w miesiącu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw; zastępuje Przewodniczącego Wydziału Cywilnego  podczas jego nieobecności;

4. Jadwiga Czapska - referendarz; orzeka w postępowaniu cywilnym, ze wskaźnikiem 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw.

II Wydział Karny

1. Adam Pisiewicz - Przewodniczący Wydziału; orzeka w wymiarze 1/2 pełnego obciążenia sędziego, ze wskaźnikiem co najmniej 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw; Wiceprezes Sądu;
 
2. Monika Edyta Brzezińska-Ożóg - orzeka w pełnym wymiarze, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw; zastępuje Przewodniczącego Wydziału w czasie jego nieobecności;
 
3. Przemysław Kułaj - orzeka w pełnym wymiarze, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
4. Barbara Anna Zubala - orzeka w pełnym wymiarze, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw; 
 
5. Grzegorz Kielasiński - orzeka w pełnym wymiarze, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
6. Katarzyna Puchacz - orzeka w pełnym wymiarze, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw.

 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 
1. Zofia Musiał-Kwiatkowska - Przewodnicząca Wydziału; orzeka na rozprawach w wymiarze - nie mniej niż 8 sesji w miesiącu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
2. Robert Marek Kowalczuk - orzeka na rozprawach w wymiarze - nie mniej niż 8 sesji w miesiącu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw.
 
3. Marek Bogdanowicz - orzeka w pełnym wymiarze, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw, zastępuje Przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich podczas jej nieobecności;
 
V Wydział Ksiąg Wieczystych
 
1. Kinga Agnieszka Lipska - starszy referendarz; Przewodnicząca Wydziału; orzeka w postępowaniu wieczystoksięgowym w pełnym wymiarze, ze wskaźnikiem 100 % udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
2. Jadwiga Czapska - referendarz; orzeka w postępowaniu wieczystoksięgowym, ze wskaźnikiem 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw.

Rejestr zmian dla: Podział czynności