Podział czynności

Podział czynności w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie od dnia 20 listopada 2018 roku
 
I Wydział Cywilny
 
1. Andrzej Bogumił Lachowski - Przewodniczący Wydziału; orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu ze wskaźnikiem co najmniej 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw.
 
2. Marta Irena Łacińska - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
3. Anna Sowa - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw; zastępuje Przewodniczącego Wydziału Cywilnego  podczas jego nieobecności;
 
4. Renata Katarzyna Szpinda - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
5. Jadwiga Czapska - referendarz; orzeka w postępowaniu cywilnym, ze wskaźnikiem 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw.
 
II Wydział Karny
 
1. Adam Pisiewicz - Przewodniczący Wydziału; orzeka w wymiarze 1/2 pełnego obciążenia sędziego, ze wskaźnikiem co najmniej 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw; Prezes Sądu;
 
2. Monika Edyta Brzezińska-Ożóg - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
3. Przemysław Kułaj - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw, zastępuje Przewodniczącego Wydziału w czasie jego nieobecności;
 
4. Barbara Anna Zubala - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw; 
 
5. Barbara Lachowska - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw; 
 
6. Grzegorz Kielasiński - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
7. Katarzyna Puchacz - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw.
 
 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 
1. Zofia Musiał-Kwiatkowska - Przewodnicząca Wydziału; orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw, Wiceprezes Sądu;
 
2. Robert Marek Kowalczuk - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
3. Marek Bogdanowicz - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 100% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
4. Renata Katarzyna Szpinda - orzeka na rozprawach w wymiarze spraw przydzielonych do referatu, ze wskaźnikiem 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw, zastępuje Przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich podczas jej nieobecności;
 
 
V Wydział Ksiąg Wieczystych
 
1. Kinga Agnieszka Lipska - starszy referendarz; Przewodnicząca Wydziału; orzeka w postępowaniu wieczystoksięgowym w pełnym wymiarze, ze wskaźnikiem 100 % udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw;
 
2. Jadwiga Czapska - referendarz; orzeka w postępowaniu wieczystoksięgowym, ze wskaźnikiem 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw

Rejestr zmian dla: Podział czynności