Podstawa prawna

Status prawny jednostki

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Znajduje się on w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2012r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. 2012, poz. 1223).

Obecnie w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie pracuje 73 osoby:
- 12 sędziów
- 2 asesorów sędziowskich
- 4 asystentów sędziego
- 41 urzędników i innych pracowników nie będących urzędnikami
- 12 kuratorów
- 2 referendarzy sądowych

 

W Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie powołane są następujące komórki organizacyjne w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. - regulamin urzędowania sądów powszechnych /Dz.U. z dnia 2 marca 2007r. Nr 38, poz.249 ze zm./ oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz.Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz.22 ze zm./

I Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Oddział Administracyjny

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d