Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Oddział Administracyjny

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów

Kierownik Oddziału Administracyjnego:

Wojciech Szostak
pokój 213 (I piętro), tel./fax (84) 696-40-42
e-mail: administracja@hrubieszow.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:

zadania z zakresu administracji

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny