Majątek sądu

Na majątek Sądu Rejonowego w Hrubieszowie składają się następujące składniki:

  • działki oznaczone nr 201 o powierzchni 0,3167ha i nr 202/1 o powierzchni 0,1174ha wraz z budynkiem przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" 7;
  • urządzenia i maszyny biurowe w postaci komputerów klasy PC, drukarek komputerowych, kserokopiarek, itp.