Lista sędziów i referendarzy

Lista sędziów i asesorów Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

I Wydział Cywilny

1. SSR Andrzej Bogumił Lachowski - Prezes Sądu, Przewodniczący Wydziału
2. SSR Marta Irena Łacińska 
3. SSR Anna Sowa - zastępuje Przewodniczącego Wydziału Cywilnego podczas jego nieobecności
 
II Wydział Kamy
1. SSR Adam Pisiewicz - Wiceprezes Sądu, Przewodniczący Wydziału
2. SSR Monika Edyta Brzezińska-Ożóg - zastępuje Przewodniczącego Wydziału w czasie jego nieobecności
3. SSR Przemysław Kułaj 
4. SSR Barbara Anna Zubala 
5. ASR Grzegorz Kielasiński
6. ASR Katarzyna Puchacz


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

1. SSR Zofia Musiał-Kwiatkowska - Przewodnicząca Wydziału, koordynator ds. mediacji 
2. SSR Robert Marek Kowalczuk – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości
3. SSR Marek Bogdanowicz - zastępuje Przewodniczącą Wydziału w czasie jej nieobecności

 

Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

V Wydział Ksiąg Wieczystych

1. Kinga Agnieszka Lipska - starszy referendarz, Przewodnicząca Wydziału
2. Jadwiga Czapska - zastępuje Przewodnicząca Wydziału w czasie jej nieobecności

Rejestr zmian dla: Lista sędziów i referendarzy