Lista sędziów, asesorów i referendarzy

Lista sędziów i asesorów Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
 
I Wydział Cywilny
1. SSR Andrzej Bogumił Lachowski – Przewodniczący Wydziału
2. SSR Marta Irena Łacińska 
3. SSR Anna Sowa - zastępuje Przewodniczącego Wydziału Cywilnego podczas jego nieobecności
4. SSR Renata Katarzyna Szpinda
 
II Wydział Kamy
1. SSR Adam Pisiewicz - Prezes Sądu, Przewodniczący Wydziału
2. SSR Monika Edyta Brzezińska-Ożóg - zastępuje Przewodniczącego Wydziału w czasie jego nieobecności
3. SSR Przemysław Kułaj 
4. SSR Barbara Lachowska
5. SSR Barbara Anna Zubala 
6. ASR Grzegorz Kielasiński
7. ASR Katarzyna Puchacz
 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
1. SSR Zofia Musiał-Kwiatkowska - Przewodnicząca Wydziału, koordynator ds. mediacji 
2. SSR Robert Marek Kowalczuk – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości
3. SSR Marek Bogdanowicz – delegowany do Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
4. SSR Renata Katarzyna Szpinda - zastępuje Przewodniczącą Wydziału w czasie jej nieobecności
 
Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
 
V Wydział Ksiąg Wieczystych
1. Kinga Agnieszka Lipska - starszy referendarz, Przewodnicząca Wydziału
2. Jadwiga Czapska - zastępuje Przewodnicząca Wydziału w czasie jej nieobecności

Rejestr zmian dla: Lista sędziów, asesorów i referendarzy