Lekarze sądowi

Wykaz Lekarzy uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania w Okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.

Lekarze sądowi (lista publikowana w Sądzie Okręgowym w Zamościu): www.zamosc.so.gov.pl

 

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi