Kontakt

Wydział I Cywilny
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów
tel./fax (84) 696-24-73

Wydział II Karny
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA" 7
22-500 Hrubieszów
tel/fax (84) 696-23-86,(84) 696-40-54

Wydział III Rodzinny i Nieletnich
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów
tel/fax (84) 696-20-09

Wydział V Ksiąg Wieczystych
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów
tel. (84) 697-29-88, tel./fax (84) 696-32-81

Oddział Administracyjny Sądu
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów
tel./fax (84) 696-40-42

Księgowość
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" 7
22-500 Hrubieszów
tel./fax (84) 696-20-08

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 7
22-500 Hrubieszów
tel/fax (84) 697-16-34


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 7
22-500 Hrubieszów
tel. (0-84) 696-20-22