Instytucje

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel.: +48 22 52 12 888
www.ms.gov.pl

Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
ul.Jasna 6
00-013 Warszawa
www.nsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
ul.Marii Curie-Skłodowskiej
20-029 Lublin
www.wsa.lublin.pl

Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul.Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin
www.lublin.sa.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Lublinie
ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin
tel.:/fax +48 81 532 32 19
email: pa.lublin@ms.gov.pl
www.pa.lublin.pl

Prokuratura Okręgowa w Zamościu
ul.Szczebrzeska 47
22-400 Zamość
tel.(084) 639-60-91
www.zamosc.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 7
22-500 Hrubieszów
tel. (84) 696-24-48
fax (84) 696-29-97
http://www.zamosc.po.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=58

Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16,
00-202 Warszawa
tel.: +48 22 505 25 01; fax: +48 22 505 25 08
www.adwokatura.pl

Okręgowa Rada Adwokacka
ul. Grottgera 7,
20-029 Lublin
tel./faks: +48 81 532 17 26

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
tel.: +48 22 622 05 88, 622-84-28, 622-84-33; fax: w. 105
www.krip.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych
Sławomir Buczarski - dziekan
ul. K. Wallenroda 2E
20-607 Lublin
tel.: +48 81 532 06 95; fax: +48 81 534 44 96
www.lublin.oirp.lex.pl

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel.: +48 22 635 78 40; fax: +48 22 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl
www.krn.org.pl

Izba Notarialna w Lublinie
ul. Graniczna 7/1
20-010 Lublin
tel.: +48 81 532 44 20; fax: +48 81 534 21 65
www.notar.pl


Sąd Najwyższy
www.sn.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny
www.trybunal.gov.pl

Europejski Trybunał Praw Człowieka
www.echr.coe.int/echr

Pokrzywdzeni.gov.pl
www.pokrzywdzeni.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
www.kwp.lublin.pl

Komenda Miejska Policji w Zamościu
www.policja.zamosc.pl

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
http://www.kwp.lublin.pl/index.php?action=pages_1&action_id=61

Instytut Pamięci Narodowej
www.ipn.gov.pl

Centralny Zarząd Służby Więziennej
www.sw.gov.pl

Prokuratura Krajowa
www.pk.gov.pl

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
www.iws.org.pl

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
www.kssip.gov.pl