III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów

Przewodniczący Wydziału:

Zofia Musiał-Kwiatkowska
pokój 313 (II piętro), tel. (84) 696-20-09

Kierownik Sekretariatu:

Ewa Kania
pokój 312 (II piętro),tel/fax (84) 696-20-09
e-mail: rodzinny@hrubieszow.sr.gov.pl

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 14:00 w pokoju 313.

Właściwość rzeczowa:

  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  • sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich;
  • sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych;
  • sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.