II Wydział Karny

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
II Wydział Karny

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA" 7
22-500 Hrubieszów

Przewodniczący Wydziału:

Adam Pisiewicz
pokój 101 (parter), tel.(84) 696-23-86

Kierownik Sekretariatu:

Bogusława Cur-Borsukiewicz
pokój 102 (parter), tel/fax (84) 696-23-86,

Wydział Karny (84) 696-40-54, 
e-mail: karny@hrubieszow.sr.gov.pl

Przewodniczący II Wydziału Karnego przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 14:00 w pokoju 101.

Właściwość rzeczowa:

  • z zakresu prawa karnego;
  • z zakresu prawa o wykroczeniach - w I instancji;
  • skarbowych i przestępstw skarbowych zagrożonych karą grzywny do 360 stawek dziennych lub zagrożonych karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.
  • o przestępstwa - ścigane z oskarżenia prywatnego;
  • pozostałe, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.