I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
I Wydział Cywilny

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22-500 Hrubieszów

Przewodniczący Wydziału:

Andrzej Lachowski
pokój 201 (I piętro), tel.(84) 696-24-73;

Kierownik Sekretariatu:

Regina Przeworska
pokój 202 (I piętro), tel./fax (84) 696-24-73;
e-mail: cywilny@hrubieszow.sr.gov.pl

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 14:00 w pokoju 211.

Właściwość rzeczowa:

  • sprawy z zakresu prawa cywilnego
  • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy.