e-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Odnośnik do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego:
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy sądu:
- poniedziałek od 7.30 do 18.00
- wtorek od 7.30 do 15.30
- środa od 7.30 do 15.30
- czwartek od 7.30 do 15.30
- piątek od 7.30 do 15.30

na następujących nośnikach danych:
Płyta CD-RW, DVD
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane. Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.